Historia

XP-el, en förkortning av Experimentverkstad El, är en elektronikförening på Luleå tekniska universitet.

XP-el startades upp i maj 1975, då under Maskinteknologsektionen och i nära samarbete med XP-M. XP-el blev senare en underförening till Datasektionen och flyttade till en egen lokal.

Redan i tidigt skede höll XP-el byggkurser och liknande verksamhet. På den tiden uppmuntrades medlemmar att laga sina trasiga radioapparater på XP-el. Förutom det så byggdes det även elektronik, kretskort med mera.

XP-el har bytt lokaler ett antal gånger. I slutet av 1994 fick XP-el byta till den lokal som nu är fläktrum till serverhallen i A-huset, se bild:

Vid årsskiftet 2014-2015 undergick A-huset en större ombyggnation vilket medförde att XP-el tilldelades det gamla microlandet i A-huset. Med denna avsevärt större lokal, som Nils Fredriksson (Ordf. 2014-2015) med styrelsen fick vara med och utrusta, ökade föreningens möjligheter ordentligt.

Med processventilation och dedikerad kemi-hörna, som dessutom är placerad långt från köket kan lokalen nyttjas simultant av fler medlemmar än den gamla tillät.

De gamla bänkarna byggdes om och konverterades från dubbelsidiga till väggmonterade. Egendesignade djupa hyllor väl anpassade för instrument och oscilloskop m.m.

På senare dar arrangerar XP-el årligen en kretskortkurs där alla är välkomna att lära sig göra sina egna kretskort. Den rekommenderas varmt till nybörjare.