3D-intro

I denna kurs kommer vi att gå igenom grunderna i hur man förbereder och skriver ut en modell på vår 3D-skrivare. Målet med kursen är att du skall själv kunna skriva ut egna modeller. Under kursens gång kommer vi gå igenom:

  • Var man hittar 3D-modeller
  • Hur man förbereder en fil för 3D-utskrift
  • Diverse inställningar och hur de påverkar utskriften
  • Hur man byter plast, färg och material
  • Kalibrering av skrivaren, temperatur och olika material

Kursen ger dig kunskaperna i hur man kommer igång med att skriva ut från vår 3D-skrivare. Vi kommer i denna kurs inte att gå igenom hur man ritar egna modeller, däremot visar vi hur man på ett enkelt och smidigt sätt kan komma igång med modelleringen på egen hand.

Kommande kurstillfällen

[eme_events category=8]