Dokument

Här kan ni hitta relevanta dokument som gäller föreningen

Stadgar

XP-el Stadgar

Protokoll årsmöte

XP-el årsmöte 2019

XP-el årsmöte 2018

XP-el årsmöte 2017

XP-el årsmöte 2016

XP-el årsmöte 2015

XP-el årsmöte 2014

Protokoll medlemsmöte

XP-el medlemsmöte 21 Nov 2017

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse XP-el 2018-19

Verksamhetsberättelse XP-el 2015-16

Verksamhetsberättelse XP-el 2014-15

Övriga dokument

Medlemsavtal

Gamla dokument

XP-els stadgar (gamla) (före Dec 2017)