Utrustning

I XP-els lokal finns det en massa utrustning och komponenter som våra medlemmar kan använda till sina projekt och experiment. Mycket av det vi har är antingen donationer från universitetetm, medlemmar eller företag. Exempel på donerad utrustning är lödstationer, oscilloskop och 3D-skrivare.

Det finns även utrustning i styrelserummet som är tillgänglig för medlemmar. Detta är utrustning man behöver fråga styret om lov att använda. 

Utrustningen innefattar bland annat: 

  • iFixit Pro toolkit 
  • U1731C – LCR-mätare
  • Label Maker
  • Clamp Meter
  • Kylpasta
  • Testkomponenter för stationära datorer
  • CRC Evapo-Rust rostlösare
  • Starkare rengöringsmedel
  • Kallblånering
  • Smörjmedel