Arduino Introduktionskurs

Mål med kursen

Syftet med kursen är att deltagarna ska ha fått en grundläggande kunskap kring mikrokontrollern Arduino UNO R3 och hur den kan tillämpas i olika tekniska projekt, utan någon förkunskap inom programmering eller elektronik.

Deltagarna skall kunna:

  • Installera och konfigurera programmeringsmiljön Arduino IDE
  • Använda sig av verktyg som finns tillgängliga i Arduino IDE som exempelvis serial monitor.
  • Skriva egna enklare program i Arduino IDE.
  • Koppla och ladda upp kod till Arduino UNO R3.
  • Identifiera de olika typer av PIN’s som finns på kortet.
  • Läsa och skriva analoga signaler
  • Läsa och skriva digitala signaler
 • Genomföra kursens övningar.

Kursens utförande.

Arduino UNO R3 är en välkänd mikrokontroller som använts i otaliga antal hobbyprojekt. Det är en välutrustad mikrokontroller som bland annat kan användas till att styra servomotorer, läsa signaler från olika sensorer, reglera system och skicka och ta emot information.

Kursen består av 3 moment. Det första momentet är en genomgång av programmeringsmiljön, koden som används och kortets olika delar. Det andra är konstruktionen av en enkel krets som ska kompletteras med kod. Det sista momentet är att genomföra övningsuppgifterna som går ut på att konstruera mer avancerade kretsar och själv skriva ett fungerande program genom att kombinera olika funktioner.

Dokument.

Syllabus_en.pdf
Exercises1-3.pdf

Usefull information
Shiftregister
Exercise 6.1 LED-strip

Efter genomförd kurs

Kursutvärdering

Kommande kurstillfällen

[eme_events category=12]