MPPC

In the MicroProcessorProgrammingCursen så kommer du att få gå igenom ett av tusentals sätt att programmera en mikroprocessor. Vid kursen används en egen tillhandahållen version av Arduino IDE (alt. den version du har installerat på din dator), en AVRISP MKII-programmerare, och ett kretskort med mikroprocessorn. En större mängd koffein rekommenderas för att klara av kursen!

Course content

  • A basic overview of how to program a microprocessor
  • Various concepts such as registers, bit shifting and bit masking
  • A basic lesson in the programming language C, where useful things for the course are covered
  • A basic lesson in serial protocols such as ICSP, JTAG, SPI, UART and I2C
  • Microprocessor programming in practice

Before the practical microprocessor programming session, XP-el will hold a live demonstration of how XP-el's toolchain functions. The Toolchain in this case is the method used to program the courses microprocessor.

Click here to visit the Wikipedia page for MPPC.

Upcoming courses

[eme_events category=6]